+90 312 466 32 71

TAMEB Hatay Ofisi

Hatay ili dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yöredeki yerleşmelerin tarihi, yaşamı

kolaylaştıran ılıman iklim koşulları ve verimli toprakların varlığı nedeniyle, İÖ 100.000’le başlatılan Orta Paleolitik Dönem’e kadar uzanmaktadır. Hatay yöresini çekici kılan ve tarihin her döneminde göçlere açık olmasını sağlayan bir başka özellik de, Anadolu’yu Çukurova yoluyla Suriye-Filistin’e bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır. Ayrıca, Mezopotamya’dan Akdeniz’e çıkmak için kullanabilecek en uygun limanlar yine Hatay yöresindedir. Hatay, ülkemizin güneyinde, İskenderun körfezinin doğu kıyılarında yer alır. Batıdan Akdeniz, güney ve doğudan Suriye, kuzeybatıdan Adana, kuzeyden Osmaniye ve kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrilidir.

Akdeniz’in doğu ucunda yer alan ve bir sınır ili olan Hatay, 5.867 km² yüzölçümüne sahiptir. İl, doğu ve güneyde Suriye, kuzeydoğuda Gaziantep’in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybatıda Adana ve Osmaniye illeri, batıda da İskenderun Körfezi ile çevrilidir. Kuzeyden güneybatıya doğru uzanan Amanos Dağları ve Kel Dağ ile Suriye platoları arasında kalan ilin verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası, batıda şerit halinde uzanan bir kıyı ovasını oluşturur.

Hatay ilinde, 2’si merkez ilçe olmak üzere toplam 15 ilçe bulunmaktadır. Hatay nüfusu, 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1.555.165'dir. Bu nüfus, 780.854 erkek ve 774.311 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,21 erkek, %49,79 kadındır.

Hatay ilinin ekonomik hayatına hakim sektörler; ticaret, tarım, sanayi, ulaştırma (nakliyecilik) ve inşaat sanayidir. Hatay ilinden demir-çelik mamulleri, otomobil filtre imalatı, tarım araç

ve gereçleri imalatı ve satışı ile tarımsal ürünlerden başta yaş sebze ve meyve ile narenciye üretim ve ihracatı yoğun olarak yapılmaktadır. Hatay taşımacılık sektöründe İstanbul’dan sonra en fazla filoya sahip ikinci ildir. İlde özellikle 1970 yılında faaliyete geçen demir-çelik fabrikasıyla birlikte, İskenderun, Dörtyol, Payas çevresinde demir-çeliğe dayalı sanayi faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Bu faaliyetlerin, Hatay’daki imalat sanayinin temelini oluşturduğu söylenebilir. Diğer taraftan ilde pamuk ve zeytin gibi tarım ürünlerine bağlı sanayi kolları da gelişme göstermiştir.

Hatay ilinde, Antakya ve Payas’ta birer ve İskenderun’da iki tane olmak üzere toplam 4 adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Söz konusu OSB’lerde 8.500 kişinin üzerinde istihdam sağlanmakta olup ildeki OSB’ler % 100 doluluk oranına sahiptir. Bu sebeple yeni OSB’lerin sanayiye kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Hassa, Erzin, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde yeni OSB’lerin kurulum çalışmaları devam etmektedir.

Suriye krizi sebebiyle Hatay ilinde bulunan sınır kapılarının düzenli olarak çalışamaması, ilin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, Suriyeli misafirler sosyo-ekonomik hayatı ve özellikle küçük ölçekteki esnafları olumsuz etkilemektedir. 2016 yılı AFAD verilerine göre kamplarda yaşayanlar dahil olmak üzere Hatay ilinde yaklaşık 402.000 Suriyeli misafir bulunmakta olup bu rakam Türkiye’deki Suriyeli misafirlerin % 14,6’sını oluşturmaktadır. Suriyeli misafirler özellikle il merkezinde (109.516 kişi) ve Reyhanlı’da (114.555 kişi) yoğunlaşmaktadırlar. 1 konteynerkent ve 7 çadırkentin bulunduğu Hatay ilindeki barınma merkezlerinde yaklaşık 18.000 Suriyeli misafir yaşamlarını sürdürmektedir.

2015 yılı SGK verilerine göre, Hatay ilinde Sosyal Güvenlik kapsamında aktif olarak çalışan toplam 282.492 kişi bulunmaktadır. Bunların %17,3’ü memurlar, % 22,2’si BAĞ-KUR’a kayıtlı işyeri sahipleri ve % 60,4’ü de SSK sistemine dahil olup kamu veya özel sektörde çalışan işçileri ifade etmektedir.

2013 yılı TÜİK verilerine göre Hatay ilinde işgücüne katılım oranı % 45,9 olup 2010 yılına göre azalma söz konusudur. Türkiye genelinde 2013 yılı işgücüne katılım oranlarında Hatay en düşük 13. sıradaki il olmuştur. Benzer şekilde 2013 yılı istihdam oranlarında da Hatay ili, 10. sırada yer alırken 2010-2013 döneminde işgücüne paralel olarak bir azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. İşgücüne katılım oranındaki olumsuz tablonun bir benzeri işsizlik oranında görülmekte olup, söz konusu dönemde işsizlik oranında 2013 yılında bir artış meydana geldiği görülmektedir. 2013 yılı TÜİK verilerine göre Hatay ili işsizlik rakamlarına göre 11. sırada yer almıştır. (%12,2)

2010 yılının Aralık ayında Tunus’ta başlayarak birçok Orta Doğu ülkesine yayılan “Arap Baharı” olarak adlandırılan gösteri ve protestolar, 2011 yılı başı itibarıyla Suriye’ye sıçramış; ilk olarak 29 Nisan 2011 tarihinde Türkiye’ye gelmeye başlayan Suriyeliler için Türkiye yeterli ve gerekli olan altyapıyı zamanla oluşturmuş; toplam 2,7 milyon kişi ile en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’de AFAD koordinasyonunda 10 ilde 25 barınma merkezi kurulmuştur. Göç İdaresi’nin 26.01.2017 tarihli verilerine göre, Türkiye’de 2,9 milyon Suriyeli misafir yaşamakta ve bunun 380.000 adeti Hatay’da bulunmaktadır. (yaklaşık %13) Hatay, Suriyeli misafir sayısı bakımından İstanbul ve Şanlıurfa’dan sonra Türkiye’deki en kalabalık 3. şehirdir. Bu nüfusun 20 bini (%5,2) geçici barınma merkezlerinde (kamplarda), kalan kısmı ise kamplar dışında yaşamaktadır.

TAMEB Projesi faaliyetleri, Hatay ilinin Merkez ilçesi olan Antakya’da, 2016 yılının Temmuz ayındaki Türkçe dil kursları ile start almış ve devam etmektedir. 1 Mayıs 2016 tarihinde TAMEB Projesinin Türkiye’deki yürütücüsü olan sequa gGmbH Türkiye Temsilciliği ile, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Hatay Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (HESOB) arasında bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca Hatay’ın diğer büyük ilçesi olan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol süreçleri devam etmektedir.

TAMEB Hatay Ofisi Iletisim Bilgileri

Adres

Hatay

Telefon

+90 

Yetkili Yönetici

TAMEB Projesi Hatay Koordinatörü Bülent Yüce, Makine Mühendisliği Lisans ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) eğitimleri aldı. 20 yıllık iş tecrübesi bulunan Bülent Yüce, çoğunluğu AB Projeleri olmak üzere Girişimcilik ve KOBİ geliştirme alanlarında çok sayıda eğitim ve danışmanlık çalışmalarında bulundu. 2012-2016 yılları arasında Hatay Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Direktörlüğü görevini yürüttü. 2016 yılı Temmuz ayından bu yana TAMEB Projesinin Hatay Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

E-posta

bulent.yuce@tameb.org