+90 312 466 32 71

Hakkımızda

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin ve Özel politika gerektiren Türk Gruplarının Mesleki Beceri ve Eğitimleri

2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaş, Türkiye’ye büyük bir Suriyeli akınını başlattı. 2016 yılı sonu itibariyle, geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan 2,9 milyon Suriyeli bulunmakta ve bunların büyük çoğunluğu (%91) kampların dışında yaşamaktadır. Kamp dışında yaşayan bu insanların kendilerine gelir yaratacak şekilde güçlendirilmeleri, iş ve meslek sahibi olmaları, hem Türkiye’de yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sosyal hayata katılımları; hem de Suriye’ye döndüklerinde ülkenin yeniden inşasına destek vererek yeni bir perspektif sahibi olabilmeleri açısından önemlidir.

Bu anlamda Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme (TAMEB) Projesi; Türkçe dil eğitimleri, sosyal entegrasyon modülleri ve mesleki beceri kazandırma kurslarıyla Türk vatandaşları yanında bu insanların da kendilerine bir gelecek oluşturmalarına destek vermektedir.

Hedef Gruplar

Proje, Türk vatandaşlarına ve 16-36 yaş arasındaki Suriyelilere açık olacaktır. Bu proje özellikle kadınların desteklenmesi konusuna da önem vermektedir.

Proje Bileşenleri:

- Türkçe Dil Kursları

Proje kapsamında düzenlenecek Mesleki Eğitimlere katılacak olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin en az A2 seviyesinde Türkçe öğrenebilmesi amacıyla tüm proje illerimizde Türkçe dil eğitimleri düzenlenmektedir.

- Sosyal Entegrasyon Eğitimleri:

Suriyelilerin Türkiye’deki sosyal yaşama, iş ve meslek hayatına daha kolay adapte olabilmelerinin sağlanabilmesi adına, konunun uzmanları sosyologlar eşliğinde sosyal entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

- Mesleki Eğitimler:

Türk vatandaşlarının ve Suriyelilerin, her bir proje ilinde ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda eğitimlere katılması, girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi ve sonrasında işe yerleşmelerinin veya gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarının teşvik edilmesini sağlayan faaliyetler bütünüdür.

Projenin hedefi

Projenin hedefi, Türk vatandaşlarına ve Suriyeli katılımcılara istihdam yoluyla veya girişimsel faaliyetlerden gelir sağlamalarını desteklemek için mesleki beceriler kazandırmaktır.

Proje İlleri

TAMEB Projesi, bünyesinde en fazla Suriyeli nüfusu bulunan 6 ilde gerçekleştirilmektedir:

  • Ankara (Merkez ve Türkiye İrtibat Ofisi)
  • İstanbul
  • Hatay
  • Mersin
  • Kilis
  • Şanlıurfa

 

Proje Süresi

Projenin uygulama dönemi, Ocak 2016 ve Nisan 2019 arasındadır.

Fon Sağlayıcı ve Yürütücü

TAMEB Projesi Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sağlanan 15 Milyon Avroluk bir fon ile, Alman Kalkınma Kuruluşu sequa gGmbH üzerinden desteklenmektedir. Projenin idaresi, Türkiye’de kurulu ve merkezi Ankara’da bulunan sequa gGmbH Türkiye İrtibat Ofisi tarafından yapılmaktadır.

 

sequa toplum yararına çalışan bir geliştirme organizasyonudur. Ortakları ise Alman Ekonomisinin çatı örgütleri (BDA, BDI, DIHK, ZDH) ve Alman Uluslararasi İşbirligi Kurumu olan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH’tir.