Archive for the ‘Genel’ Category

Etkinlik Resimleri

Cuma, Kasım 20th, 2020

Ekibimiz

Cuma, Kasım 13th, 2020

COVID 19

Çarşamba, Ekim 14th, 2020

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kurslar Açılmadan Önce Alınması Gereken Önlemler

» Kurs binalarında görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, maske kullanımı, kurs içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır. Sosyal mesafenin korunması için yönlendirme ve yer işaretlemesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmalıdır.
» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
» Kurslarda ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı
çöp kutuları temin edilmelidir.
» Kurs binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır. Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı
kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
» Kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin/adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul, kantin vb. alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir.
» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmelidir. Pencere ve kapılar açılarak havalandırma
sağlanmalıdır.

Kurslar Açıldıktan Sonra Alınması Gereken Önlemler
» Binaya girişte personel ve kursiyerler/adaylar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Maske takmayanlar içeri alınmamalıdır.
» Bina girişinde ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 oC’den yüksek olanlarla öksürük,
burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
» Personel ya da kursiyerlerde eğitim sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık
kurumuna yönlendirilmelidir.
» Personel ve kursiyerlerin/adayların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Personel ve kursiyerlerin/adayların el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su
ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Uygulamalar sırasında eğitici ile kursiyerler/adaylar arasında sosyal mesafenin korunması mümkün olmuyorsa hem eğitici hem de kursiyer/
aday yüz koruyucu/gözlük kullanmalıdır.
» Teorik ve uygulama eğitimleri ile sınavlarında, her faaliyet öncesi ve sonrasında her türlü eşya, araç ve gereçler özellikle eller ile sık temas
edilen yüzeylerin temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım
küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
» Kurs binasında bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık
bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında
Büfe, Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.
» Teorik dersler mümkünse online yapılmalıdır. Online ders mümkün olmadığında dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1 metre
mesafe olacak şekilde oluşturulmalı ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır. Kursiyerlerin sınıftaki yerleri sabit olmalıdır.
» Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.
» Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı
asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
» Teorik ve uygulama sınavları öncesinde sınava katılan kursiyerler/adaylar ile görevli personelin ateşi ölçülmelidir. Sınav girişinde ateşinin yüksek
olduğu tespit edilenler ve öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar sınava alınmamalı, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir.
» Sınavda görevli olanlar ile kursiyerlerin/adayların, okul/kurum bahçesinde beklemeleri sırasında, sınav binasına giriş/çıkışlarında ve sınav boyunca
maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanmalıdır.
» Teorik sınavlarda oturma düzeni kursiyerler/adaylar arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde olmalıdır. Bu mesafe sağlanırsa teorik sınav sırasında maske takılmayabilir.
» Sınavlarda kullanılacak kalem, kalemtıraş, silgi vb. araçlar kişiye özel olmalı, ortak kullanımdan kaçınılmalıdır.
» Uygulama sınavı esnasında, alanda sadece sınav görevlileri ile kursiyerlerin/adayların bulunması sağlanmalıdır. Uygulama sınavı sırasında eğitici ile kursiyerlerin/adayların arasındaki sosyal mesafenin korunması mümkün olmuyorsa maske takılmalı ayrıca hem eğitici hem de kursiyer yüz koruyucu/gözlük kullanmalıdır.

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

Salı, Ekim 13th, 2020

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Bilgi teknolojisinin temel kavramlarını açıklar.
 • Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırır.
 • Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yükler.
 • Donanım birimi sürücülerini kurar.
 • İşletim sisteminin temel bileşenlerini kullanır.
 • İnternet ve temel internet kavramlarını açıklar.
 • Web tarayıcı programını kullanır.
 • E-postayı etkin kullanır.
 • E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip eder.
 • Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklamak
 • Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlamak
 • Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunmak
 • İnternet ve ağ güvenliğini sağlamak
 • Mobil cihazlarda güvenliği sağlamak
 • Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını

PROGRAM İŞLEME TEKNİĞİ

Programımızın bir kısmı online olarak kursiyerlere verilmekte sonrasında belirlenen süreçte örgün eğitimler yapılarak program bitirilmektedir.

Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Pazartesi, Ekim 12th, 2020

Mesleki Eğitim Kurulu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplandı.
Mesleki Eğitim Kurulu’nun 31’inci toplantısı, MEB Ahi Evran Toplantı Salonu’nda webinar şeklinde yapıldı. Mahmut Özer, önceki kurul toplantısının 20 Ocak 2017’de yapıldığını hatırlatarak, yaklaşık üç yıl sonra yapılan toplantının önemine dikkati çekti.

Bakanlığın, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiğini belirten Özer, özellikle sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurularak işgücü piyasalarıyla uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldığını, ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hale getirildiğini anlattı. Özer, bu iyileştirmelerle toplumun mesleki eğitime bakışının olumlu yönde değiştiğini belirterek, “Türkiye’de mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor” dedi.

Toplantıda, Mesleki Eğitim Kanunu’na göre mesleki eğitim merkezi programları, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında kapsama alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alanla ilişkilendirilen ve ayrılan/birleşen meslek alan ve dallarının güncellenmesiyle İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışma esasları görüşüldü.

MESLEKİ EĞİTİM KURULU
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı makam olurlarına istinaden Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu’nda, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile; YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB, Türkiye İş Kurumu, SGK, TESK, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri yer alıyor.

Meslek Eğitimleri

Pazar, Ekim 11th, 2020

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin ve Özel politika gerektiren Türk Gruplarının Mesleki Beceri ve Eğitimleri

 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ve özel politika gerektiren Türk grupların, her bir proje ilinde ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda eğitimlere katılması, girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi ve sonrasında işe yerleşmelerinin veya gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarının teşvik edilmesini sağlayan eğitimlerdir. Meslek eğitimlerinin türünün belirlenmesinde en önemli etken, söz konusu grubun ya da katılımcının çeşitli tarama testleriyle ve gözlem yöntemleriyle potansiyel analizlerinin yapılarak uygun sektöre yönlendirilmelerinin sağlanmasıdır.

 

Bu bağlamda, projemizin bulunduğu illerde Yapı-duvarcılığı, Kaynakçılık, Dokuma ve el işi sanatları, Isı yalıtımı uzmanlığı, Seramikçilik, Aşçılık ve pastacılık, Yenilenebilir enerji, Solar Termal Sistemler, Temel bilgisayar ve ofis eğitimleri gibi meslek dallarında eğitimler verilmektedir. Meslek eğitimlerin ve ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, katılımcılara kurumumuz aracılığıyla, meslek kursunun ilgili olduğu alana göre Millî Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalar sağlanmaktadır.

Sosyal Entegresyon

Pazar, Ekim 11th, 2020

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, bulundukları toplumu daha iyi tanımaları, hizmetlere erişim, gelenek, kültür, hukuk ve çalışma hayatı konularını derinlemesine tanımaları ve hayatlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayacak hizmetlere erişebilmeleri açısından alanında uzman eğiticilerimiz sosyal entegrasyon eğitimleri vermektedir. Eğitim modülleri, Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında bulunan Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile işbirlikleri sonucunda, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmaktadır.

 

Eğitim modülleri;

 • Toplumsal ve Kültürel Yaşam
 • Yasal Sistem, Haklar ve Sorumluluklar
 • Sosyal Hizmetlere Erişim
 • Türkiye’deki Suriyeliler için Sosyal Uyum, Çalışma Yaşamı ve İstihdam

gibi konu başlıklarını kapsamaktadır.

Dil Eğitimleri

Pazar, Ekim 11th, 2020

TAMEB kapsamında düzenlenmekte olan Mesleki Eğitimlere katılacak olan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en az A1/A2 seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de bulunan ve hedef kitlemizde yer alan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin dil becerileri, Türkiye’de bulunma süreleri, dil öğrenim kapasiteleri, vb. gibi bazı etkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle, Suriyeli mesleki Eğitim katılımcıları için mesleki eğitimler öncesinde tüm proje illerimizde Türkçe dil kursları düzenlenmektedir.

Kurumsal

Pazar, Ekim 11th, 2020

TAMEB Projesi (Türk-Alman İş Birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi) 2011 yılında patlak veren Suriye krizinden etkilenen başta Türkiye‘ye sığınan Suriyeliler (Geçici Koruma Altındaki) olmak üzere Türk vatandaşlarının ekonomik ve sosyal perspektiflerinin gelişmesine katkı vermek üzere yola çıkmış bir projedir.

Proje, BMZ (Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı) tarafından fonlanan ve sequa gGmbH tarafından yönetilen bir proje olup 01.01.2016’ den beri devam etmektedir.

Proje hedef kitlesi, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve dezavantajlı (işi ve mesleği olmayan) Türk vatandaşlarıdır.

TAMEB Projesi, Mesleki Beceri Geliştirme kursları vasıtası ile hedef kitlesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı veren sahadaki en kapsamlı proje olarak anılmaktadır. “Tam Eğitimli Birey” olarak logosunda yer alan mottosu doğrultusunda eğitimleri sürece yaymakta ve katılımcıların mesleki yetkinliklerin yanında sosyal yetkinlikler de kazanmasını sağlamaktadır.

Katılımcıların “Mesleki Beceri Geliştirme” kursları öncesinde A2 seviyesinde Türkçe kurs almaları, akabinde Sosyal Entegrasyon ve Sosyal Uyum eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) eğitimleri ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda sertifikalı mesleki yeterlilik kazanmaya dönük mesleki eğitim almaları TAMEB Projesini diğer projelerden ayıran en temel kriterler durumundadır. Proje ile tam eğitilmiş birey olarak mezun olan kurs katılımcıları sonrasında TAMEB Projesi İş Koçları rehberliğinde çalışma hayatına gerekli analizleri yapılmış şirketler üzerinden öncesinde staj ve sonrasında işe yerleştirme süreçleri ile entegre edilmektedir.

 

Projede temel olarak verilen eğitimler ve çalışmalar aşağıdaki gibidir;

 1. A2 seviyesinde Türkçe dil kursları.
 2. Sosyal Entegrasyon Eğitimleri.
 3. Sosyal Uyuma dönük faaliyetler.
 4. OHSAS – İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri (Mesleki Eğitimler Öncesinde ve Az Tehlikeli Sınıfta)
 5. Yukarıda belirtilen “Mesleki Beceri Geliştirme “kurslarının eğitim materyallerinin geliştirilmesi (Türk Ortak-Alman proje ortakları İş Birliğinde).
 6. Kurs katılımcılarının mezuniyet öncesi Yetkinlik Analizlerinin yapılması ve sonrasında İş ve Meslek rehberliği.
 7. Mezun olan kurs katılımcılarının belirlenen firmalarda stajlarının yaptırılması.
 8. Mezunların takiplerinin yapılması ve işe yerleştirilmelerinde rehberlik yapılması.
 9. Türk ve Alman Kurumları ile (Ticaret ve sanayi odaları, Meslek Kuruluşları, Belediyeler, STK’ lar vb.) proje kapsamında iş birlikleri oluşturulması.

 

Proje İlleri

 

TAMEB Projesi, bünyesinde en fazla mülteci nüfusu barındıran illerden olan aşağıdaki 3 ilde gerçekleştirilmektedir;

 

 • Ankara (Merkez ve Türkiye İrtibat Ofisi)
 • İstanbul
 • İzmir

Eğitimlerde kareler

Aynur Kuytu,

sequa Türkiye Direktörü

sequa Türkiye : Kader Sokak 25/4 G.O.P. 06700  Çankaya Ankara Türkiye

Tel. : +90 312 466 32 71

Fax : +90 312 466 32 97

aynur.kuytu@sequa.de

 

Merhaba dünya!

Pazartesi, Ağustos 31st, 2020

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!