Archive for the ‘ilgi Alanı’ Category

Meslek Eğitimleri

Pazar, Ekim 11th, 2020

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin ve Özel politika gerektiren Türk Gruplarının Mesleki Beceri ve Eğitimleri

 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ve özel politika gerektiren Türk grupların, her bir proje ilinde ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda eğitimlere katılması, girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi ve sonrasında işe yerleşmelerinin veya gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarının teşvik edilmesini sağlayan eğitimlerdir. Meslek eğitimlerinin türünün belirlenmesinde en önemli etken, söz konusu grubun ya da katılımcının çeşitli tarama testleriyle ve gözlem yöntemleriyle potansiyel analizlerinin yapılarak uygun sektöre yönlendirilmelerinin sağlanmasıdır.

 

Bu bağlamda, projemizin bulunduğu illerde Yapı-duvarcılığı, Kaynakçılık, Dokuma ve el işi sanatları, Isı yalıtımı uzmanlığı, Seramikçilik, Aşçılık ve pastacılık, Yenilenebilir enerji, Solar Termal Sistemler, Temel bilgisayar ve ofis eğitimleri gibi meslek dallarında eğitimler verilmektedir. Meslek eğitimlerin ve ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, katılımcılara kurumumuz aracılığıyla, meslek kursunun ilgili olduğu alana göre Millî Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalar sağlanmaktadır.

Sosyal Entegresyon

Pazar, Ekim 11th, 2020

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, bulundukları toplumu daha iyi tanımaları, hizmetlere erişim, gelenek, kültür, hukuk ve çalışma hayatı konularını derinlemesine tanımaları ve hayatlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayacak hizmetlere erişebilmeleri açısından alanında uzman eğiticilerimiz sosyal entegrasyon eğitimleri vermektedir. Eğitim modülleri, Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında bulunan Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile işbirlikleri sonucunda, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmaktadır.

 

Eğitim modülleri;

  • Toplumsal ve Kültürel Yaşam
  • Yasal Sistem, Haklar ve Sorumluluklar
  • Sosyal Hizmetlere Erişim
  • Türkiye’deki Suriyeliler için Sosyal Uyum, Çalışma Yaşamı ve İstihdam

gibi konu başlıklarını kapsamaktadır.

Dil Eğitimleri

Pazar, Ekim 11th, 2020

TAMEB kapsamında düzenlenmekte olan Mesleki Eğitimlere katılacak olan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en az A1/A2 seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de bulunan ve hedef kitlemizde yer alan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin dil becerileri, Türkiye’de bulunma süreleri, dil öğrenim kapasiteleri, vb. gibi bazı etkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle, Suriyeli mesleki Eğitim katılımcıları için mesleki eğitimler öncesinde tüm proje illerimizde Türkçe dil kursları düzenlenmektedir.