İstanbul

TAMEB Kapsamında İstanbul’da Devam Eden Mesleki Kurslar

  • Yapı Duvarcılığı
  • Isı-Yalıtım
  • Kaynakçılık
  • El Sanatları
  • Markalaşma
  • Tasarım

 

İstanbul, yaklaşık 15 Milyon nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. İktisadi büyüklük açısından dünyada 34. Olan İstanbul, nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise Lagos’tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptı.

İstanbul’un, 39 ilçesi vardır. Bunlardan 25’i Avrupa Yakası’nda, 14’ü ise Anadolu Yakası’nda bulunur. İlçe belediyeleri bünyesinde toplam 782 mahalle, 152 köy vardır.

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri ve siyasi olarak eski başkentidir. Kara ve deniz ticaret yollarının bir kavşağı olması ve stratejik konumu nedeniyle Türkiye’de ekonomik yaşamın merkezi olmuştur. Yaklaşık olarak %38’lik endüstriyel alanıyla Türkiye’deki sanayi istihdamının %20’sini karşılayan İstanbul, aynı zamanda ülkenin en büyük sanayi merkezidir. İstanbul, Türkiye’nin %55 üretimine ve %45’lik ticaret hacmine sahiptir. Ülkede Gayrisafi millî hasıla’nın %21.2’lik kısmını oluşturur. Toplam ihracattaki payı %45,2, ithalâttaki payı ise %52,2’dir. Gıda sanayi, tekstil üretimi, petrol ürünleri, kauçuk, metal eşya, deri, kimya, ilaç, elektronik, cam, teknolojik ürünler, makine, otomotiv, ulaşım araçları, kağıt ve kâğıt ürünleri ve alkollü içkiler, kentin önemli sanayi ürünleri arasında yer almaktadır.  Brookings Institution ve JP Morgan’ın 2014 yılı baz alınarak oluşturulan ekonomide yükselen kentler sıralamasında İstanbul 300 şehir arasında İzmir’in ardından 3. sırayı aldı.

2011 yılından bu yana Suriye’de başlayan iç savaş neticesinde kadar yaklaşık 3 Milyon Suriyeli sığınmacı geçici koruma altına alınarak Türkiye’ye gelmiştir. Yaklaşık 400 bin geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sığınmacı sayısı ile Istanbul, Şanlıurfa’dan sonra, en fazla sığınmacı barındıran ildir.

İstanbul’da kamplar bulunmadığı için Suriyeli sığınmacılar ilçelere dağılmış durumda ve buralarda barınma, beslenme, eğitim ve istihdam sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar.

Bu insanların yaşamlarını sürdürmek için istihdama katılıp, kendi geçimlerini sağlamalarına destek olmak amacıyla TAMEB projesi olarak İstanbul’da çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak geçici koruma altında bulunan Suriyelilere verilecek Türkçe ve sosyal entegrasyon eğitimlerinin akabinde ve Türk vatandaşlarıyla birlikte verilecek olan mesleki eğitim kursları, bu insanların istihdama katılmalarını sağlayacaktır.

 

TAMEB-İstanbul İş Birliği Protokolü Yapılan Kurumlar

Sultanbeyli Belediyesi

www.sultanbeyli.istanbul

     
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği

www.multeciler.org.tr

İstanbul Umum Ağaç İşleri Sanatkarları Odası
Marmara Üniversitesi

www.marmara.edu.tr

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

www.kedv.org.tr

Small Project İstanbul

www.smallprojectistanbul.org.tr