Kurumsal

TAMEB Projesi (Türk-Alman İş Birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi) 2011 yılında patlak veren Suriye krizinden etkilenen başta Türkiye‘ye sığınan Suriyeliler (Geçici Koruma Altındaki) olmak üzere Türk vatandaşlarının ekonomik ve sosyal perspektiflerinin gelişmesine katkı vermek üzere yola çıkmış bir projedir.

Proje, BMZ (Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı) tarafından fonlanan ve sequa gGmbH tarafından yönetilen bir proje olup 01.01.2016’ den beri devam etmektedir.

Proje hedef kitlesi, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve dezavantajlı (işi ve mesleği olmayan) Türk vatandaşlarıdır.

TAMEB Projesi, Mesleki Beceri Geliştirme kursları vasıtası ile hedef kitlesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı veren sahadaki en kapsamlı proje olarak anılmaktadır. “Tam Eğitimli Birey” olarak logosunda yer alan mottosu doğrultusunda eğitimleri sürece yaymakta ve katılımcıların mesleki yetkinliklerin yanında sosyal yetkinlikler de kazanmasını sağlamaktadır.

Katılımcıların “Mesleki Beceri Geliştirme” kursları öncesinde A2 seviyesinde Türkçe kurs almaları, akabinde Sosyal Entegrasyon ve Sosyal Uyum eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) eğitimleri ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda sertifikalı mesleki yeterlilik kazanmaya dönük mesleki eğitim almaları TAMEB Projesini diğer projelerden ayıran en temel kriterler durumundadır. Proje ile tam eğitilmiş birey olarak mezun olan kurs katılımcıları sonrasında TAMEB Projesi İş Koçları rehberliğinde çalışma hayatına gerekli analizleri yapılmış şirketler üzerinden öncesinde staj ve sonrasında işe yerleştirme süreçleri ile entegre edilmektedir.

 

Projede temel olarak verilen eğitimler ve çalışmalar aşağıdaki gibidir;

 1. A2 seviyesinde Türkçe dil kursları.
 2. Sosyal Entegrasyon Eğitimleri.
 3. Sosyal Uyuma dönük faaliyetler.
 4. OHSAS – İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri (Mesleki Eğitimler Öncesinde ve Az Tehlikeli Sınıfta)
 5. Yukarıda belirtilen “Mesleki Beceri Geliştirme “kurslarının eğitim materyallerinin geliştirilmesi (Türk Ortak-Alman proje ortakları İş Birliğinde).
 6. Kurs katılımcılarının mezuniyet öncesi Yetkinlik Analizlerinin yapılması ve sonrasında İş ve Meslek rehberliği.
 7. Mezun olan kurs katılımcılarının belirlenen firmalarda stajlarının yaptırılması.
 8. Mezunların takiplerinin yapılması ve işe yerleştirilmelerinde rehberlik yapılması.
 9. Türk ve Alman Kurumları ile (Ticaret ve sanayi odaları, Meslek Kuruluşları, Belediyeler, STK’ lar vb.) proje kapsamında iş birlikleri oluşturulması.

 

Proje İlleri

 

TAMEB Projesi, bünyesinde en fazla mülteci nüfusu barındıran illerden olan aşağıdaki 3 ilde gerçekleştirilmektedir;

 

 • Ankara (Merkez ve Türkiye İrtibat Ofisi)
 • İstanbul
 • İzmir

Eğitimlerde kareler

Aynur Kuytu,

sequa Türkiye Direktörü

sequa Türkiye : Kader Sokak 25/4 G.O.P. 06700  Çankaya Ankara Türkiye

Tel. : +90 312 466 32 71

Fax : +90 312 466 32 97

aynur.kuytu@sequa.de