SIHHİ TESİSAT KURS PROGRAMI

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 • Bu becerilerin kazanılabilmesi için her bireye / öğrenciye; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
  alanı standart donanımları ile yapılacak uygulama faaliyetine ait araç, gereç ve koşullar
  sağlanmalıdır. Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere
  uygulama öncesi anlatılmalı, öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması
  amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti TS EN standartlarına uygun olarak yaptırılmalıdır.
  Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Bu modülün işlenişi sırasında israf (gereksiz fittings kullanımı), değer, tutum ve davranışları
  ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

PROGRAM İŞLEME TEKNİĞİ

Programımızın bir kısmı online olarak kursiyerlere verilmekte sonrasında belirlenen süreçte örgün eğitimler yapılarak program bitirilmektedir.