SIHHİ TESİSAT

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • İŞ GÜVENİĞİ
  • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.
  • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
  • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 • TESİSAT
  • Bu becerilerin kazanılabilmesi için her bireye / öğrenciye; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
   alanı standart donanımları ile yapılacak uygulama faaliyetine ait araç, gereç ve koşullar
   sağlanmalıdır. Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere
   uygulama öncesi anlatılmalı, öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması
   amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti TS EN standartlarına uygun olarak yaptırılmalıdır.
   Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.
  • Bu modülün işlenişi sırasında israf (gereksiz fittings kullanımı), değer, tutum ve davranışları
   ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

DERS UYGULAMA METODU

 • Derslerimiz COVID-19 salgınından dolayı % 80 Teorik (Çevrimiçi) %20 Seyreltilmiş yüz yüze Eğitimler olarak uygulanmaktadır.
 • Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika eğitim sertifikası verilmektedir.